Tarix üzrə xəbər axtarışı:







İnsan hüquqları
üzrə Avropa
məhkəməsinin
BÜLLETENİ
İnzibati hüquq
sual-cavab

Modern Judicial-legal system of Azerbaijan

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin insan hüquq və azadlıqları barədə hazırladığı video çarx
RF Ali Məhkəməsinin təcrübəsindən Azərbaycan məhkəmələri üçün tövsiyə xarakterli qərar (AİHM)
Uşaq ölümləri ilə "Mavi balina" arasında hansı əlaqə var?! (Rus dilində)
“Transformasiya Hüquqşünasları – Hüquqi transformasiya üçün hüquqi dialoq” 20.02-09.03.2017 tarixlərdə Berlin şəhərində keçiriləcəkdir
2016-cı ildə mülki işlər ilə bağlı məhkəmələrə müraciətlərin sayı 470 mindən çox olmuşdur - müxtəsər statistika ilə tanış olun
 
 
Sosial şəbəkələrdə: