Tarix üzrə xəbər axtarışı:İnsan hüquqları
üzrə Avropa
məhkəməsinin
BÜLLETENİ
İnzibati hüquq
sual-cavab

Modern Judicial-legal system of Azerbaijan

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin insan hüquq və azadlıqları barədə hazırladığı video çarx
Lizinq verənin mülkiyyət hüququnun hədləri barədə - KM
Anar Bağırov: Azərbaycanda vəkilliyin daha mütərəqqi instituta çevrilməsi istiqamətində innovativ tədbirlər görülür
VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI RƏYASƏT HEYƏTİNİN MƏLUMATI – PULLU HÜQUQİ XİDMƏTLƏR SAHƏSİNDƏ FƏRDİ SAHİBKAR QİSMİNDƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏNLƏRİN NAMİZƏDLİYİ İLƏ BAĞLI
Aleksandr Konovalov Rusiyaya qarşı - YENİ
 
 
Sosial şəbəkələrdə: