Tarix üzrə xəbər axtarışı:İnsan hüquqları
üzrə Avropa
məhkəməsinin
BÜLLETENİ
İnzibati hüquq
sual-cavab

Modern Judicial-legal system of Azerbaijan

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin insan hüquq və azadlıqları barədə hazırladığı video çarx
Konvensiyanın 8 və 14-cü maddələri üzrə təlim və praktik hüquqşünaslar HELP Proqramının yeni platforması ilə tanış ediliblər
İşin ibtidai istintaqda olması onun məhkəmə mərhələsində dayandırılmasına əsasdırmı? - KM
Hansı daha əsasdır - tələbkarın tələbi, yoxsa məhkəmənin xərcləri? KM
Fürsət - Praktik hüquqşünaslar və insan hüquqları müdafiəçiləri üçün təlim
 
 
Sosial şəbəkələrdə: