Tarix üzrə xəbər axtarışı:


İnsan hüquqları
üzrə Avropa
məhkəməsinin
BÜLLETENİ
İnzibati hüquq
sual-cavab
Hüquq terminləri lüğəti
 
abdikasiya
monarxın taxtdan rəsmi qaydada əl çəkməsi
 
abort
(lat. abortus - salınmış uşaq) - dölün tibbi alət vasitəsilə uşaqlıqdan kənarlaşdırlması nəticəsində hamiləliyin süni şəkildə dayandırılması