Tarix üzrə xəbər axtarışı:İnsan hüquqları
üzrə Avropa
məhkəməsinin
BÜLLETENİ
İnzibati hüquq
sual-cavab

Modern Judicial-legal system of Azerbaijan

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin insan hüquq və azadlıqları barədə hazırladığı video çarx
Konvensiyanın 10 və 11-ci maddələri üzrə təlim və vəkillər HELP Proqramının yeni platforması ilə tanış ediliblər
Müqavlə etibarsızdır, yoxsa məhkəmə təcrübəsi "təcrübəsiz"dir?
Naxçıvanlı vəkillər AİHK-nın 6-cı maddəsi və "HELP"lə tanış ediliblər
ELAN: Vəkillər üçün “AİHK-ə giriş” HELP distant kursu
 
 
Sosial şəbəkələrdə: