Tarix üzrə xəbər axtarışı:İnsan hüquqları
üzrə Avropa
məhkəməsinin
BÜLLETENİ
İnzibati hüquq
sual-cavab

Modern Judicial-legal system of Azerbaijan

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin insan hüquq və azadlıqları barədə hazırladığı video çarx
"1958-ci il Nyu-York konvensiyasının şərhinə dair Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Şurasının Təlimatı: Hakimlər üçün əl kitabı"nın təqdimatı keçirilib
“Həssas qruplara sosial hüquqlar üzrə hüquqi yardım” bələdçisi hazırlanıb
CCBE-ə üzvlüyə qəbulla bağlı ictimai təqdimat keçirilmişdir
Avropanın vəkil ailəsi - CCBE Azərbaycan vəkilliyini müstəqil peşə birliyi olaraq öz sıralarına qəbul etdi
 
 
Sosial şəbəkələrdə: